Darček maska na tvár mini REGENERATION E v hodnote 14 € ku každej objednávke nad 59 €

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Spoločnosť Eko-sense cosmetics s.r.o., so sídlom Magurská 3063/9, Poprad 058 01, IČO: 454 14 866, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 173480/P (ďalej aj ako „Eko-sense cosmetics s.r.o.“ alebo ako „Predávajúci“) je prevádzkovateľom elektronického internetového obchodu www.annemarieborlind.sk a www.annemarieborlind.cz.

Dovoľujeme si Vás podrobne informovať o spôsobe zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi.

Podmienky spracúvania osobných údajov (ich zisťovanie, spracovanie, ukladanie)

Naše webové stránky môžete navštíviť aj bez uvedenia Vašich osobných údajov. Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že Vaše osobné údaje v našom mene ukladá a tiež zabezpečuje ich prenos ako sprostredkovateľ - spoločnosť Eko-sense cosmetics s.r.o.

Ukladáme iba registračné údaje bez identifikačných údajov, napr. názov Vášho internetového poskytovateľa, internetová stránka, z ktorej ste navštívili našu internetovú stránku alebo názov požadovaného súboru. Údaje uvedené v predchádzajúcej vete neumožňujú identifikáciu Vašej osoby a využívame ich len pre zlepšenie nami poskytovaných služieb.

Vaše osobné údaje sú vyžadované počas procesu tvorby objednávky alebo pri registrácii Vášho osobného zákazníckeho účtu alebo pri objednávke nášho newsletteru. Tieto informácie nám poskytujete dobrovoľne. Vami uvedené údaje používame bez Vášho predchádzajúceho súhlasu výlučne k vybaveniu Vašej objednávky. Po kumulatívnom splnení dvoch podmienok - úplnej realizácii objednávky vyplývajúcej z uzatvorenej kúpnej zmluvy na internete a po úplnom zaplatení kúpnej ceny - budú Vaše osobné údaje zablokované pre ďalšie použitie a k ich likvidácii dôjde po uplynutí daňovej a zákonnej lehoty, pokiaľ ste nedali výslovný súhlas k ďalšiemu využitiu Vašich osobných dát.

Likvidáciu Vašich osobných údajov vykonáme bez zbytočného odkladu vtedy, keď ako dotknutá osoba uplatníte námietku podľa § 28 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Pri prihlásení sa k odberu nášho newslettera vyžadujeme Vašu emailovú adresu popr. telefónne číslo, ktoré ďalej využívame na marketingové účely, a to do tej doby, kým túto službu nezrušíte. Pokiaľ chcete zrušiť zasielanie newslettera, využite, prosím, odkaz v pätičke newslettera alebo zašlite krátku správu prostredníctvom emailu na adresu podpora@borlind.sk, alebo poštou na vyššie uvedenú poštovú adresu.

Webová analýza pomocou služby Google Analytics

Na našich webových stránkach je aktivovaná webová analýza Google Analytics spoločnosti Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa tzv. cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači). Pomocou tejto služby môžeme sledovať a analyzovať, ako využívate naše webové stránky. Informácie o využívaní webovej stránky vo forme cookies sa ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA prenášaná úplná IP adresa a tam skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok bude Google tieto informácie zhromažďovať na vyhodnotenie používania aktivít na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu voči prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa oznámená Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi. Ukladaniu súborov cookies možno zabrániť pomocou príslušného nastavenia softvéru Vášho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebude možné plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Zberu údajov vytvorených cez súbor cookie alebo vzťahujúcich sa k Vášmu používania webových stránok (Vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou možno zabrániť stiahnutím a inštaláciou pluginu do prehliadača, ktorý je k dispozícii v nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Odovzdávanie osobných údajov

Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, výnimkou sú prepravné spoločnosti. Vaše osobné dáta odovzdávame iba našim zmluvným distribučným partnerom za účelom dodania objednaného tovaru, a to: IN TIME, s.r.o., Slovenská pošta, a.s., Slovak Parcel Service, s.r.o., Zásielkovňa s. r. o

Využívanie sociálnych pluginov na sociálnych sieťach Facebook

Na našich webových stránkach využívame tzv. sociálne pluginy na sociálnych sieťach Facebook. Služba je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc. (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"), ďalej označovanou ako "Poskytovateľ". Viac informácií a prehľad o použitých sociálnych pluginoch a ich vzhľade nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ak spustíte našu webovú stránku, ktorá obsahuje sociálne pluginy, potom Váš prehliadač automaticky nadviaže spojenie so serverom sociálnej siete Facebook. Poskytovateľ sociálneho pluginu tak priamo prepojí obsah webovej stránky vo Vašom prehliadači na sociálnej sieti, a to aj v prípade, ak na danej sociálnej sieti nemáte založený profil alebo ste sa neprihlásili. Túto informáciu (vrátane vašej IP adresy) Váš prehliadač automaticky odošle a uloží na server poskytovateľa sociálnej siete v USA.

Ak ste prihlásený na niektorej zo sociálnych sietí, tak môže poskytovateľ priamo prepojiť našu webovú stránku s Vaším profilom na Facebooku. Napr. ak aktivujete tlačidlo "Páči sa mi to", tak bude táto informácia opäť odoslaná a uložená na server poskytovateľa tejto služby.

Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie poskytovateľom, ako aj súvisiace práva a možnosti na nastavenie ochrany súkromia nájdete v pokynoch na ochranu dát príslušného poskytovateľa.

Pokyny na ochranu dát spoločnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Dotazník spokojnosti Heureka.sk

Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu údajov o zakúpenom tovare a e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach e-shopu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči nášmu e-shopu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries  a údajov o zakúpenom tovare sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu a údaje o zakúpenom tovare použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi, dostupných na adrese https://www.heurekashopping.sk/resources/attachments/p0/61/obchodne-podmienky-overene-zakaznikmi-heurekask-2016.pdf. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči nášmu e-shopu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

Právo na informácie

Podľa ustanovení § 28 Zákona o ochrane osobných údajov máte vo vzťahu k Vašim osobným údajom právo vyžadovať od nás: 

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané
 • informáciu o zdroji, z ktorého sme získali Vaše údaje na spracúvanie
 • zoznam Vašich údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov
 • likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
 • likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

Kontakt pre ochranu osobných údajov

V prípade otázok týkajúcich sa zisťovania, spracovania a využívania Vašich osobných údajov, pre zdôvodnenie, zablokovanie, či vymazanie Vašich otázok, ako aj odvolanie doteraz udelených súhlasov sa obráťte na: podpora@borlind.sk

Povinnosť mlčanlivosti

V zmysle § 22 Zákona o ochrane osobných údajov zachovávame mlčanlivosť o údajoch, ktoré spracúvame, pričom naša povinnosť trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Naša povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Vážený kupujúci, aby ste si mohli kúpiť tovar cez náš internetový obchod, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1) Kto sme
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Eko-sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 05801 Poprad, IČO: 45414866 (ďalej len "prevádzkovateľ").

2) Aké osobné údaje spracúvame
Zákazník [pre kupujúcich]
Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo, Titul, Meno, Priezvisko, Adresa bydliska/prípadne adresa dodania tovaru, Email, Telefón, Obsah objednávky, Osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet

Marketing [pre odberateľov reklamných ponúk]
Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo, Meno, Priezvisko, Adresa, Email, Telefón

Vernostný program [pre členov vernostného programu]
Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo, Titul, Meno, Priezvisko, Adresa, Email, Telefón,.

3) Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje
E-shop [pre kupujúcich]
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Marketingová komunikácia [pre odberateľov reklamných ponúk]
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

Vernostný program [pre členov vernostného programu]
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.

4) Aký je náš oprávnený záujem
Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu spracúvame kamerovým systémom, ktorý sníma okolie budovy nachádzajúcej sa na ulici Magurská 3063/9, 058 01 Poprad. Kamerový systém používame za účelom ochrany nášho majetku nachádzajúceho sa v tejto budove ako aj na ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame.

5) Ako nám môžete dať súhlas
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

 • cez online formulár
 • prihlásením sa na newsletter
 • začiarknutím príslušných okienok na súťažnom kupóne

6) Ako môžete súhlas odvolať
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • cez online formulár
 • kliknutím na link Odhlásiť z newslettera, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu
 • zaslaním oznámenia na email podpora@borlind.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Magurská 3063/9, 058 01 Poprad
 • odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej predajni

7) Komu vaše údaje poskytujeme
S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje IN TIME, s.r.o., Slovenská pošta, a.s., Slovak Parcel Service, s.r.o. .

8) Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

 • E-shop
  a) Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie
 • Kúpne zmluvy
  a) Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
 • Evidencia reklamácii
  a) Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
 • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
  a) Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • Marketing
  a) Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala

9) Kam prenášame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny.

10) Na koho sa môžete obrátiť
Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa na tel. linku: 0907999521, alebo mailom na: martinko@borlind.sk.

11) Nie ste spokojný 
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email podpora@borlind.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

12) Ako spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania

13) Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

14) Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.5.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný emailom.