Darček maska na tvár mini REGENERATION E v hodnote 14 € ku každej objednávke nad 59 €

Všeobecné podmínky zásilkového prodeje zboží


Společnost Eko-sense cosmetics s.r.o. se sídlem Magurská 3063/9, 058 01 Poprad, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Prešově oddíle: Sro. vložce číslo: 22633/P, IČO: 45 414 866 IČDPH: SK2022984348

v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, zákona č.250 / 2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodních prostor prodávajícího a o změně některých zákonů v platném znění vydává tytoVšeobecné podmínky zásilkového prodeje zboží


upravující vztahy mezi Společnosti Eko-sense cosmetics s.r.o., Poprad jako prodávajícím a spotřebitelem (Kupujícími) při zásilkovém prodeji Zboží (dále jen Podmínky).

1. SPOTŘEBITEL, KUPUJÍCÍ

Spotřebitel je fyzická osoba, která souhlasí s tím, že obchodní vztah mezi ní a Prodávajícím se bude řídit těmito Všeobecnými podmínkami zásilkového prodeje zboží, zboží uvedené v Nabídce zboží, kupuje a ten jí neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání.
Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která Zboží uvedené v Nabídce zboží, kupuje pro výkon její podnikatelské činnosti. Vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a částmi 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 12. těchto Všeobecných podmínek zásilkového prodeje zboží.

2. ZBOŽÍ

Zbožím jsou kosmetické výrobky uvedené s názvem a objednávkovým číslem v nabídce na internetovém portálu Prodávajícího www.annemarieborlind.cz.

3. CENA

3.1. Ceny zboží platné v době uzavírání kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem jsou uvedeny na internetovém portálu Prodávajícího www. annemarieborlind.cz. Ceny jsou uvedeny v CZK a to včetně DPH.

3.2. K ceně zboží uvedené na internetovém portálu Prodávajícího www.annemarieborlind.cz prodávající účtuje Spotřebiteli náklady na dopravu, jejichž výška, podle Spotřebitelům požadovaného způsobu dopravy, lhůty dodání a způsobu úhrady ceny za dodané zboží, je

Způsob dopravy + platby
Doba doručeniaVýška objednávkyCena za dopravu
Doprava + platba předem
do 2-3 prac. dní od expedice objednávky  od 0 - 1975 Kč  59 Kč
Doprava + dobírka
do 2-3 prac. dní od expedice objednávky     od 0 - 1975 Kč  114 Kč
Doprava + platba předemdo 2 prac. dní od expedice objednávky  nad 1975 Kč
 0 Kč
Doprava + dobírkado 2 prac. dní od expedice objednávky     nad 1975Kč
35 Kč

 

Objednávky na dobírku přijaté do 12:00 hod jsou zpracovány a expedovány v ten samý den. V případě přijatých objednávek na dobírku mezi 12:00 - 14:00 hod uděláme maximum, abychom zásilku zpracovali a expedovali v daný den, avšak bez garance. Objednávky přijaté po 14:00 hod jsou zpracovány a expedovány až následující pracovní den.

3.3. Jiné doplatky k ceně může Prodávající účtovat pouze pokud se na nich dohodne se Spotřebitelem.
3.4. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

4. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

4.1. Nabídka zboží a jejich ceny uvedené na stránkách Prodávajícího www.annemarieborlind.cz je návrhem Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy se Spotřebitelem.
4.2. Vyplněním objednávky a jejím odesláním Prodávajícímu Spotřebitel uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu za podmínek v těchto Podmínkách uvedených na zboží Spotřebitelem objednané; Spotřebitel se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za ně dohodnutou kupní cenu.
4.3. Bez vyplnění údajů o Spotřebiteli, které jsou v objednávce uvedeny jako povinné, nebude možné kupní smlouvu mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřít; nepovinné údaje slouží pro usnadnění komunikace Prodávajícího se Spotřebitelem, a proto Prodávající prosí Spotřebitele uvést i tyto údaje.
4.4. Spotřebitel zboží uvedené na internetovém portálu Prodávajícího www.annemarieborlind.cz objedná zadáním množství a druhu zboží podle pokynů na stránce Prodávajícího; cena objednaných zboží bude v průběhu vyplňování objednávky průběžně aktualizována - po ukončení objednávání a určení Spotřebitelům zvoleného způsobu platby bude Spotřebiteli sdělena cena objednaných zboží a výška expedičních nákladů zboží a konečná cena.
4.5. Po ukončení výběru zboží Spotřebitel určí způsob zaplacení ceny za objednané zboží a zadá pokyn k odeslání objednávky Prodávajícímu.
Přijetí objednávky Prodávající potvrdí Spotřebiteli zasláním akceptace objednávky na Spotřebitelem uvedenou e-mailovou adresu.
4.6. V zájmu zjednodušení a urychlení vyplňování objednávek při opakovaných nákupech zboží a zrychlení komunikace mezi Prodávajícím a Spotřebitelem je možné, aby se Spotřebitel, vyplněním příslušného formuláře zaregistroval jako zákazník Prodávajícího.
4.7. Při opakované objednávce, budou údaje potřebné pro vyplnění objednávky vyplněny automaticky tak, jak jsou uvedeny v registračním formuláři. Spotřebitel je může změnit ručním přepsáním příslušného políčka v objednávkovém formuláři (v registračním formuláři); tato změna je platná pouze pro aktuální objednávku - při budoucích objednávkách budou opět uváděny údaje tak, jak jsou Spotřebitelům uvedeny v registračním formuláři.
4.8. Trvalé změny údajů v registračním formuláři udělá Spotřebitel přepsáním příslušného políčka v registračním formuláři - po potvrzení změn budou provedeny změny trvale uloženy v registračním formuláři Spotřebitele.
4.9. Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v registračním formuláři i objednávce Spotřebitele jsou důvěrné, budou Prodávajícím použity pouze pro uzavírání kupních smluv na prodej zboží a realizaci těmito smlouvami uzavřených obchodů. Třetím osobám budou osobní údaje Spotřebitele zpřístupněny pouze v rozsahu nezbytném pro doručení zásilky, případně realizaci platby ve prospěch Spotřebitele, a to: IN TIME, s.r.o., Slovenská pošta, a.s., Slovak Parcel Service, s.r.o., Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Balíkobot, s.r.o.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘED JEJÍ SPLNĚNÍ - ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

5.1. Spotřebitel může jím zaslanou a Prodávajícím akceptovanou objednávku zrušit e-mailovým oznámením adresovaným Prodávajícímu pouze v případě, že zboží nebylo Prodávajícím již předán k přepravě kurýrní službě nebo jinému dopravci.
V případě platného zrušení objednávky Spotřebitelem zaplaceného zboží, Prodávající obratem vrátí částku zaplacenou Spotřebitelem způsobem se Spotřebitelem dohodnutým a pokud není dohodnut jiný způsob vrácení platby Spotřebiteli, poukázáním zaplacené částky na bankovní účet oznámený Spotřebitelem.
5.2. Po převzetí Spotřebitelem objednaného zboží kurýrní službou nemůže Spotřebitel objednávku zrušit, může však od uzavřené smlouvy odstoupit postupem uvedeným v části 8.

6. ZPŮSOB PLATBY

6.1. Způsob úhrady ceny objednaného zboží je předmětem dohody mezi Prodávajícím a Spotřebitelem. Spotřebitel zvolí možnost platby za objednané zboží:
- bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího nebo
- zaplacením doručovateli při převzetí zásilky (dobírka).
6.2. Prodávající souhlasí se způsobem platby určeným Spotřebitelem kromě případů pokud Spotřebitel v minulosti:
- nepřevzal zboží zaslané mu na dobírku, čímž Prodávajícímu vznikly zbytečné náklady na dopravu,
- nesplnil povinnosti stanovené mu bodem 8.3.1. těchto podmínek.
V takovém případě Prodávající uzavře smlouvu se Spotřebitelem pouze, pokud bude dohodnuta platba předem bankovním převodem.

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Dodáním zboží je moment převzetí zaslaného zboží Spotřebitelem od dopravce - kurýrní služby. Vlastnictví k objednanému zboží přechází na Spotřebitele zaplacením ceny zboží.
7.2. Prodávající předá dopravci zboží kontrahované Spotřebitelem, jejichž cenu zaplatí Spotřebitel do rukou dopravce - kurýrní služby (dobírka) nejpozději následující pracovní den po doručení objednávky Prodávajícímu; zboží kontrahované Spotřebitelům, jejichž cenu zaplatí Spotřebitel převodem na bankovní účet Prodávajícího předá Prodávající kurýrní službě nejpozději následující pracovní den po připsání platby na bankovní účet prodávajícího.
7.3. V případě, že Spotřebitelům objednané zboží, nebo jeho část nemůže Prodávající dodat včas, dohodne se Spotřebitelům způsob řešení:
- zboží bude dodáno v náhradní lhůtě dohodnuté se Spotřebitelem nebo
- v rozsahu zboží, ve kterém nemůže Prodávající zboží dodat, bude zrušena smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem a Spotřebiteli bude vrácena ním zaplacená cena nedodaného zboží a náklady expedice, případně jejich část.
7.4. Prodávající zasílá zásilku na adresu udanou Spotřebitelem prostřednictvím kurýrní služby nebo prostřednictvím České pošty a.s. Zasílání na dodací adresu P.O.BOX není možné.
Předání zásilky dopravci sdělí Prodávající Spotřebiteli emailovou notifikací. Zásilky doručované kurýrní službou České pošty a.s. jsou doručeny zpravidla do 2 pracovních dnů od odeslání, zásilky doručované kurýrní službou UPS jsou doručeny do 24 hodin od odeslání zásilky - podmínky viz. bod 3.2.
7.5. Nebezpečí vzniku škody na zásilce, náhodné poškození, či ztrátu zásilky přechází na Spotřebitele okamžikem dodání zboží - převzetím zásilky od kurýrní služby nebo jiného dopravce.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - VRÁCENÍ ZBOŽÍ

8.1. Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne dodání zboží.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou i v případě, že oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Marným uplynutím 14 denní lhůty právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy zaniká.
8.2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal (případně vnější průsvitná ochranná fólie nebo ochranná zelená známka) byl po dodání zboží Spotřebiteli porušený. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, zboží nesmí být použit a zboží nesmí být poškozen.
8.2.1. Nepřevzetí Spotřebitelem zaplacené zásilky od kurýrní služby bez zaslání písemného odstoupení od smlouvy podle bodu 8.3. není odstoupením od smlouvy a objednané zboží bude Prodávajícím opětovně zaslán Spotřebiteli.
8.2.2. Pokud Spotřebitel neprobere od kurýrní služby, a to ani ve lhůtě určené mu kurýrní službou, zboží zasláno mu na dobírku, za den jednostranného odstoupení Spotřebitelem se považuje den vrácení zásilky Prodávajícímu, ledaže by Spotřebitel v písemném odstoupení od smlouvy podle bodu 8.3. zaslaném prodávajícímu uvedl jiné datum. Prodávající může od spotřebitele vymáhat náhradu nákladů na zpětné doručení Spotřebitelem nepřevzaté dobírkové zásilky.
8.3. Odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel zaslat:
- písemně - na adresu Prodávajícího - Eko-sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad nebo
- e-mailem - na adresu: info@annemarieborlind.cz.
Odstoupení od smlouvy musí obsahovat číslo objednávky, číslo faktury, specifikaci zboží (název a objednávkové číslo) a počet kusů kterého se odstoupení týká a musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději v poslední den lhůty. V případě, že Spotřebitel požaduje vrátit ním zaplacenou cenu zboží na účet vedený v bance, uvede v odstoupení od smlouvy bankovní spojení - název banky, IBAN a BIC kód, na který Prodávající Spotřebiteli vrátí ním zaplacenou cenu zboží.
8.3.1. V případě, že částečným odstoupením od smlouvy přestane Spotřebitel splňovat podmínky uvedené na stránkách www.annemarieborlind.cz pro bezplatné dodání zboží nebo pro poskytnutí dárku nebo jiné bezúplatné služby či plnění, je povinen poskytnuté bezplatné plnění spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu a na výzvu Prodávajícího zaplatit dopravné ve stanovené výši.
8.3.2. Formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek.
8.4. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátit Prodávajícímu na adresu Eko-sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad převzaté zboží kurýrní službou nebo doporučenou zásilkou na adresu Prodávajícího, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodnou jinak. Zboží musí být vráceno v neporušeném stavu, v originálním, neporušeném obalu spolu se všemi listinnými doklady a přílohami, které Spotřebitel od Prodávajícího obdržel. Za škody, které vzniknou použitím nevhodného obalu na zaslání Spotřebitelem vrácených věcí, Prodávající neodpovídá a nenahrazuje je.
8.5. Prodávající není povinen vrátit Spotřebiteli platby před tím, než je Prodávajícímu zboží doručeno.
8.6. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve než Spotřebitel splní svou povinnost podle bodu 8.5. všechny platby, které od něj přijal na základě oznámení odstoupení od smlouvy bez nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků.
Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, náklady na vrácení zboží Prodávajícímu snáší Spotřebitel.


9. ZÁRUČNÍ DOBA MATERIÁLU

Záruční doba produktů je uvedena na obalu zboží, jinak je 2 roky od převzetí zásilky. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným skladováním výrobků, a to i před prvním otevřením zboží.

 

10. REKLAMACE

10.1. Zboží dodávané Prodávajícím je vyroben bez použití živočišných výtažků, ropných derivátů a silikonů. Rostlinné látky pocházejí převážně z kontrolovaného, ​​organického pěstování rostlin. Používají se pouze vysoce kvalitní suroviny, hodnotné, za studena lisované rostlinné oleje, éterické oleje, bylinné extrakty, aktivní ingredience z moře a prvotřídní vitamíny.
Pro zachování vlastností výrobků a dosažení co nejlepšího efektu při jejich používání je proto nezbytné, aby Spotřebitel:
- věnoval pozornost doporučením výrobců / Prodávajícího o vhodnosti daného výrobku pro použití zamýšlené Spotřebitelem,
- dodržoval výrobcem doporučený způsob skladování a aplikace zboží,
- použil zakoupené zboží co nejdříve po jeho zakoupení, aby si Spotřebitel nevytvářel zásoby zboží - kosmetické produkty vzhledem na svůj přírodní charakter časem, a to i tehdy pokud nebudou vykazovat kvalitativní vady, mohou ztrácet charakteristické vlastnosti,
- aplikoval a používal výrobky striktně dodržujíc pokyny výrobce.
10.2. Prodávající zodpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám. Prodávající odpovídá za vady, které má prodávané zboží při převzetí zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční lhůtě.
10.3. Spotřebitel je povinen prohlédnout zásilku zboží při jejím přebírání od dopravní služby, zkontrolovat, zda vnější obal zásilky a lepící páska nejsou poškozeny (Prodávající na přelepení zásilky používá bílou firemní lepicí pásku s logem značky - nahrazení hoc i částečné této pečetící lepicí pásky jinou svědčí o možném neoprávněném zásahu do obsahu zásilky a je proto nutné obsah zásilky zkontrolovat). Pokud Spotřebitel zjistí poškození obalu zásilky, je Spotřebitel povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jejich poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti pracovníka dopravní služby, případně zásilku od dopravní služby nepřevzít. Odpovědnost za poškození zásilky v průběhu přepravy nese přepravní služba. Reklamovat poškození zásilky u přepravní služby - sepsat protokol o poškození zásilky s doručujícím zaměstnancem přepravní služby - je povinný Spotřebitel.
10.4. Spotřebitel je povinen o doručení poškozené zásilky, popřípadě o odmítnutí poškozenou zásilku převzít neprodleně informovat Prodávajícího tak, aby Prodávající mohl včas uplatnit nároky na náhradu škody vůči přepravní službě. Je vhodné Prodávajícího informovat e-mailem na adrese: info@annemarieborlind.cz nebo v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 17.00 hod. telefonicky na tel. číslech: +421 907 999 521, +421 52 3810803.
10.5. V případě, že Spotřebitel nesplní povinnosti uvedené v bodech 10.3. a 10.4. těchto Podmínek Prodávající Spotřebiteli vzniklou škodu není povinen uhradit.
10.6. V případě, že Spotřebiteli nebudou jím objednané zboží doručeno do 3 pracovních dnů po lhůtě uvedené v bodě 3.2. je třeba oznámit to prodávajícímu; je možné, že v průběhu dopravy došlo ke ztrátě zásilky a Prodávající je v takovém případě povinen reklamovat nedoručení zásilky Spotřebiteli u dopravní služby a případně objednané zboží opětovně zaslat Spotřebiteli.
10.7. Pokud Spotřebitel zjistí, že zboží má vady, které nebyly zjevné při převzetí zásilky, případně zásilka neobsahuje veškerý Spotřebitelem objednané a zaplacené zboží, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin po převzetí zásilky, oznámit na kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího. Po marném uplynutí této lhůty reklamace Prodávajícím uznána nebude. V případě, že vada zboží (zejména křehkého) spočívá v jeho poškození, Spotřebitel spolu s reklamací zašle Prodávajícímu dokumentaci prokazující jeho tvrzení uvedená v reklamaci - fotodokumentaci, případně videozáznam poškozeného zboží.

10.8. Vady kvality zboží je Spotřebitel povinen reklamovat neprodleně po jejich zjištění, a to:
- elektronickým podáním na emailovou adresu info@annemarieborlind.cz,
- písemným podáním zaslaným doporučeně na adresu Prodávajícího - Eko-sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad,
- osobně v sídle Prodávajícího, v pracovních dnech od 9:00. do 17.00 hod.
10.9. V reklamaci Spotřebitel uvede číslo objednávky, kterou byl zboží Spotřebitelem objednáno, popíše jak se vada projevuje a uvede požadovaný způsob řešení reklamace.
Prodávající reklamaci Spotřebitele neuzná pokud změna kvality zboží byla způsobena nedodržením doporučení výrobce nebo Prodávajícího uvedených v bodě 10.1.
10.10. Prodávající je povinen do 2 pracovních dnů oznámit Spotřebiteli přijetí reklamace a další postup Prodávajícího při jejím vyřizování; pro posouzení oprávněnosti reklamace kvalitativní vady zboží je zpravidla nutné reklamované zboží zaslat Prodávajícímu. Na výzvu Prodávajícího je Spotřebitel povinen zaslat mu reklamované zboží na posouzení; vrácené zboží musí být zasláno zpět vhodně zabalený v obalu chránícím ho před poškozením během dopravy a musí být zaslán doporučeně.
10.11. Spotřebitel může požadovat od Prodávajícího, aby jeho reklamaci v případě jejího opodstatněnosti vybavil:
- zasláním nového bezchybného výrobku nebo
- zrušením kupní smlouvy a vrácením Spotřebitelem zaplacené ceny výrobku.
V případě, že Spotřebitel požaduje vrátit zaplacenou kupní cenu na účet vedený v bance, Spotřebitel uvede bankovní spojení - název banky, IBAN a BIC, na který Prodávající Spotřebiteli vrátí ním zaplacenou cenu reklamovaného zboží.
10.12. Prodávající, bez odborného posouzení výrobce, může reklamaci kvality zboží uznat pouze v případě, že zboží vykazuje vady, které jsou zřejmé již při běžném senzorickém posouzení Prodávajícím; ostatní kvalitativní reklamace zboží vyžadují odborné posouzení výrobcem, který rozhodne způsobem závazným pro Prodávajícího o uznání nebo zamítnutí reklamace.
Výsledek odborného posouzení reklamovaného zboží spolu s rozhodnutím o způsobu vyřízení reklamace sdělí Prodávající Spotřebiteli nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výsledku odborného posouzení.
10.13. Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů od jejího doručení. V případě, že se tak nestane má Spotřebitel právo požadovat zaslání nového bezchybného výrobku nebo zrušení kupní smlouvy a vrácení Spotřebitelům zaplacené ceny výrobku.
10.14. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na tuto žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání má spotřebitel právo podat postupem upraveným zákonem č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, v platném znění, návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů - Slovenskéj obchodnej inšpekcii, Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava - Ružinov. Podmínky a postup pro alternativní řešení sporu a vzor návrhu je uveden na stránce www.soi.sk, ve složce alternativní řešení spotřebitelských sporů.
   

11. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

11.1. Všeobecné podmínky zásilkového prodeje zboží Eko-sense cosmetics s.r.o. byly vydány v souladu s platnými právními předpisy upravujícími zásilkový prodej, a proto po změně těchto předpisů budou změněny i tyto Podmínky; v případě, že by se některé z ustanovení Podmínek dostanou do rozporu s platnou právní úpravou, bude se Prodávající řídit platnou právní úpravou a to i před změnou těchto Podmínek.
11.2. Prodávající může Všeobecné podmínky zásilkového prodeje jednostranně měnit, pokud jsou k tomu důvody; vztah se Spotřebitelům se kterým má Prodávající uzavřenou smlouvu se takto změněnými Podmínkami bude řídit pouze pokud s tím Spotřebitel vysloví souhlas.

 

12. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH DAT

12.1. Zacházení s osobními údaji se řídí Zákonem č. 122/2013 Z.z. O ochraně osobních údajů v platném znění a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Spotřebitel, pokud je fyzickou osobou, vyplněním registračního formuláře a objednávky zboží vyslovuje svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů za účelem uzavření smlouvy s Prodávajícím a realizaci uzavřené smlouvy. Rozsah osobních údajů: titul, jméno a příjmení, poštovní resp. doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Doba platnosti souhlasu: v souladu se zvláštními zákony vymezujícími účel zpracování a zákony o účetnictví a archivnictví.
12.2. V případě, že si Spotřebitel přeje a dá souhlas odkliknutím příslušné nabídky na stránce e-shopu, budou jeho údaje použité i pro marketingové účely. Tento souhlas může Spotřebitel kdykoli písemně odvolat - tím platnost souhlasu ukončí a údaje pro marketingové účely budou do 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu zlikvidovány. Rozsah osobních údajů: titul, jméno a příjmení, poštovní resp. doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.
12.3. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje Spotřebitelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití a budou použity pouze pro účel a v rozsahu na jaký dal Spotřebitel souhlas. Osobní údaje Spotřebitele budou zpracovávány a archivovány dle platných zákonů ČR.

13. KONTROLNÍ ORGÁN

Činnost poskytovatele služeb tohoto portálu podléhá dohledu a kontrole:
Inspektorát SOI pro Prešovský kraj
Obránců míru 6
080 01 Prešov
Tel: 051/7721597
Fax: 051/7721596
Příloha č. 1

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

V listinné podobě zaslat na adresu:

Eko-sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad nebo

 

v elektronické podobě zaslat na e-mailovou adresu: maloobchod@borlind.sk

 

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží:

- Číslo objednávky: .............................................. .................................................. .................................

- Variabilní symbol faktury .............................................. .................................................. .....................

- Specifikaci zboží (název a objednávkové číslo) a počet kusů kterého se odstoupení týká: ..........

.................................................. .................................................. .................................................. .............

.................................................. .................................................. .................................................. .............

.................................................. .................................................. .................................................. .............

.................................................. .................................................. .................................................. .............

- Datum přijetí zboží: ............................................. .................................................. ..........................

- Jméno a příjmení spotřebitele / Obchodní název spotřebitele: ........................................ ...............

- Adresa spotřebitele: .............................................. .................................................. ............................

- Bankovní spojení Spotřebitele:

● název banky: .............................................. .................................................. .....................................

● číslo účtu: .............................................. .................................................. .........................................

● IBAN: ............................................... .................................................. ...............................................

● BIC kód: .............................................. .................................................. ............................................

na které Prodávající Spotřebiteli vrátí ním zaplacenou cenu zboží.

 

 

Datum: ................................ ................ ..................................

podpis Spotřebitele

(Jen v listinné podobě)